RADOSNY UŚMIECH - RADOSNA PRZYSZŁOŚĆ

W drugim semestrze roku szkolnego 2009/2010 w klasach II będzie realizowany program profilaktyki próchnicy zębów pod nazwą RADOSNY UŚMIECH – RADOSNA PRZYSZŁOŚĆ.

Celem programu jest:

- zainteresowanie uczniów higieną jamy ustnej,

- wytworzenie nawyków systematycznego mycia zębów,

- zachęcanie do ograniczenia ilości zjadanych słodyczy i przekąsek,

- uświadomienie potrzeby uczęszczania na wizyty kontrolne do stomatologa  oraz leczenia zębów,

- pogłębianie wiedzy uczniów na temat czystości zębów i dziąseł oraz utrzymania świeżego oddechu.

Treści programowe będą realizowane w trakcie zajęć lekcyjnych. Przewiduję współpracę z rodzicami.

REALIZATOR:

Wychowawca:  Barbara Kopczak

 
Tłumacz
Programy

Zegar